You are currently viewing Czy opłaca się mieć własną studnię?

Czy opłaca się mieć własną studnię?

Sporo osób budując dom, zastanawia się, czy warto mieć własne ujęcie wody. Mówi się, że koszty związane z budową studni głębinowej jest porównywalny lub nawet niższy, niż przyłączenie do sieci wodociągowej. Własne źródło wody sprawia, że nie ponosi się stałych kosztów, jak ma się to w przypadku korzystania z wodociągu. Czasami również budowa własnej studni staje się koniecznością, jeśli nie ma możliwości podłączenia się do sieci wodociągowej.

Kilka słów na temat opłacalności studni

Budowa studni głębinowej nie jest trudna, lecz wymaga wcześniejszego przygotowania. Należy zlokalizować, na jakiej głębokości znajduje się wydajna warstwa wód podziemnych. W tym celu wykorzystywane są różne techniki stosowane przez geologów oraz radiestetów. Często pomaga również pozyskanie informacji od sąsiadów, na jakiej głębokości oni mają zamontowaną studnię. Zlokalizowanie odpowiedniej warstwy sprawia, że studnia będzie miała właściwą głębokość i będzie działać sprawnie. Jeśli warstwa wodonośna nie jest zbyt głęboka, to praktycznym rozwiązaniem jest płytka studnia głębinowa – Wrocław jest miastem, w którym działa firma, zajmująca się budową studni na różnych głębokościach.

Kopana studnia głębinowa jest najtańszym rozwiązaniem, a jej głębokość sięga kilku metrów. Woda znajdująca się na małej głębokości cechuje się gorszą jakością, ponieważ znajdują się w niej zanieczyszczenia, które przeniknęły do gleby. Taka woda może być niezdatna do spożycia bez zastosowania specjalnego uzdatniania. Jeśli natomiast warstwa wodonośna zlokalizowana jest głębiej, stosuje się wówczas odwierty, aby założyć głębszą studnię. Studnie wiercone sięgają zazwyczaj głębokości 15-20 metrów, woda oddzielona jest warstwami nieprzepuszczalnymi, co sprawia, że jest mniej zanieczyszczona. Firma studniarska wykonuje odwierty oraz montuje specjalną pompę głębinową, która doprowadza wodę do instalacji. Elementy do budowy studni muszą być ściśle dostosowane do jej wydajności oraz głębokości. Rury studzienne, które są instalowane składają się z rury podflitrowej, filtra szczelinowego oraz rury nadflitrowej. Pompę głębinową montuje się na wysokości rury nadfiltrowej.

Po wykonaniu odwiertów należy pobrać próbkę wody do badania i na podstawie otrzymanych wyników dobierane są odpowiednie filtry do uzdatniania wody. Posiadanie własnego źródła wody jest bardzo ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem. Dzięki własnej studni głębinowej nie jest się uzależnionym od tradycyjnej sieci wodociągowej, która często bywa awaryjna. Otrzymywana woda jest lepszej jakości oraz ma lepszy smak.