You are currently viewing Czym są przewierty sterowane?

Czym są przewierty sterowane?

Sieć teleinformatyczna rozwija się na potęgę, szczególnie w dużych miastach wysoko rozwiniętych. Tam znajdują się duże firmy i korporacje. Coraz częściej wykorzystuje się prawa fizyki do ulepszonych rozwiązań. Przykładem jest coraz bardziej popularna budowa sieci światłowodowych. Takie rozwiązanie jest związane z pracami na obszarach miasta. Ale co, jeśli nie ma możliwości z uwagi na brak miejsc do montażu?

Przewierty sterowane – gdzie mają zastosowanie?

przewierty sterowaneW tym przypadku dobrym pomysłem stają się przewierty sterowane w bydgoszczy, które mają zastosowanie nie tylko w telekomunikacji, ale również w wodociągach, elektryce, gazociągach. Najważniejsze jest jednak to, że dzięki temu możliwy jest montaż kabli telekomunikacyjnych. Przewierty sterowane, jak sama nazwa wskazuje, polegają na tym, że robione są odwierty przy użyciu specjalistycznego sprzętu bez zbędnych wykopów. Wiemy o tym, ze w miastach są utwardzone drogi co w przypadku wykopów skutkuje utrudnieniami komunikacyjnymi. Przewierty sterowane sprawiają, że unikniemy tej uciążliwej sytuacji. Jeżeli montaż kabli światłowodowych ma się odbywać w miejscu trudnym do montażu, to w tym przypadku pomocna będzie ta metoda. Wówczas wykonywane zostają przewierty zarówno pionowe, jak i poziome. Specjalistyczny i nowoczesny sprzęt sprawia, że sinieje możliwość pokonywania przeszkód zarówno naziemnych, jak i podziemnych. W zakres tych przeszkód wchodzą także uwarunkowania naturalne, jak położenie lasów, obecność zbiorników wodnych, rzek, gór, skał. i tym podobnych elementów. Ogromną zaletą tej metody jest to, że nie uszkadza ona cennych walorów przyrodniczych, w przeciwieństwie do tradycyjnych wykopów. Przyroda pozostaje nienaruszona. Oczywiście, aby wykonać przewierty sterowane należy uwzględnić wiele ważnych czynników. Jest to na przykład budowa geologiczna. Grubość skał w okolicach przewiertów ma znaczenie. Tak samo trzeba uwzględnić długość sieci telekomunikacyjnej w stosunku do rodzajów skał i elementów znajdujących się w podłożu. Trzeba również zrobić badania wytrzymałościowe. Należy dopasować materiał do panujących warunków po to, aby nie został on uszkodzony. Precyzyjne pomiary są w tym przypadku bardzo ważne. Nie wszędzie da się zrobić przewierty sterowane.

Tam, gdzie podłoże jest zbyt twarde, urządzenie wiertnicze nie będzie w stanie się przebić przez skały. Jak widać, budowa sieci telekomunikacyjnych nie jest prosta, ale przewiert sterowane są nowoczesną techniką, która umożliwi bezproblemowy montaż. Jest to rozwiązanie dobre w szczególności tam, gdzie urbanizacja jest rozwinięta w znacznym stopniu.