You are currently viewing Dobór siatki leśnej do odpowiedniej zwierzyny

Dobór siatki leśnej do odpowiedniej zwierzyny

Siatki leśne wykorzystuje się do ogradzania miedzy innymi obszarów leśnych, rezerwatów, dróg, sadów, czy działek. Głównym ich zadaniem jest ochrona terenów przed zwierzyną. Dzięki swojej konstrukcji siatki takie są stosunkowo tanie oraz łatwe w montażu.

Siatka leśnaPierwszym aspektem podczas wybory siatki leśnej jest zrozumienie opisywania wymiarów siatki. Przykładowo siatka leśna może być opisana 160/23/15, co oznacza:

  • 160 jest to wysokość siatki w centymetrach,
  • 23 to ilość drutów poziomych,
  • 15 to mierzony w centymetrach odstęp miedzy drutami pionowymi.

Przed doborem odpowiedniej siatki leśnej musimy zapoznać się z informacjami, jaka konkretnie zwierzyna zamieszkuje dany teren, dzięki temu dobierzemy odpowiedni rodzaj siatki. W przypadku występowania drobnej zwierzyny, typu lis lub zając siatka może mieć wysokość do 160 centymetrów. Na dole jednak do wysokości 80 centymetrów powinna być zagęszczona od pięć centymetrów. W przypadku występowania dzików siatka powinna być dodatkowo wykonana z grubszych drutów. Jeśli na danym terenie występują jeleni to siatka powinna mieć wysokość około dwóch metrów. Dodatkowo w przypadku lisów oraz dzików siatki leśne można wkopywać na głębokość do 20 centymetrów. Jeśli chodzi o łasice lub wydry to warto stosować siatkę z oczkami o wymiarach 25 mm.

Dobór siatki także zależy od terenu w którym się ją montuje. Przykładowo w górach powinno się zawsze montować siatki o najgrubszych drutach. Taka siatka podczas wiosennych roztopów może zmienić swoje położenie. Na terenach gdzie poziom śniegu jest niewielki można instalować siatki zagęszczane tylko do wysokości 50 cm. Na terenach gdzie pokrywa śnieżna jest znacząca zagęszczenie musi zawsze występować do wysokości 80 cm.

Siatka leśna