You are currently viewing Doprowadzenie wody do domu

Doprowadzenie wody do domu

Jeśli wybudujemy nasz wymnażany dom, to kolejnym krokiem jest wykonanie przyłączy sieci gazowe, kanalizacyjnej oraz wodociagowej. Jednak nie wystarczy tylko wykonać instalację, należy także dopełnić wiele formalności, co może trochę potrwać.

Pierwszym krokiem budowy przyłącza jest zdybcie pozwolenia od zakładuzasuwa z opaską NWZ wodociągowego, kolejnym wykonanie projektu przyłącza. Do tego należy zgłosić zamiar wykonania przyłącza w starostwie lub w urzędzie gminy na 30 dni przed rozpoczęciem prac.

Po zdobyciu pozwoleń można przejść do prac instalacyjnych. Budową można wykonywać samemu lub zlecić ja zakładowi wodociągowemu. Również podczas montażu należy współpracować z geodetą, który wytyczy przebieg instalacji oraz sprawdzi zgodność trasy instalacji z projektem. Przyłącze, które budujemy składa się z:

  • wodomierza,
  • zaworów odcinających,
  • zasuwu.

Zasuwa z opaską NWZ może być montowana nad ziemią lub pod. Jest wykonana z materiału, który jest odporny na korozję oraz szkodliwe warunki panujące pod glebą. Zwiększona żywotność oraz większa wytrzymałość powstałą dzięki malowaniu proszkowemu.

Po zakończeniu prac budowlanych przyłącze powinno zostać odebrane przez Inspektora Budowlanego.

zasuwa z opaską NWZ