You are currently viewing Jak zbudowana jest posadzka przemysłowa?

Jak zbudowana jest posadzka przemysłowa?

Bezpieczeństwo w zakładzie przemysłowym jest sprawą nadrzędną, co powinien mieć na uwadze każdy przedsiębiorca. Żeby uniknąć wypadków w miejscu pracy, należy zadbać między innymi o antypoślizgową posadzkę.

Posadzka od podstaw

solidne posadzki przemysłowe Taka posadzka powinna być odpowiednio dostosowana do warunków panujących w danym miejscu – to oznacza, że jeżeli przewidujemy ruch pojazdowych (na przykład wózków magazynowych), to posadzka powinna odznaczać się dużo większą odpornością na obciążenia niż w przypadku ruchu jedynie pieszego. Poza tym istotna jest także trwałość oraz względy estetyczne. Niezależnie od wybranej posadzki przemysłowej, każda powinna składać się z identycznych warstw. Pierwszą z nich jest oczywiście podkład. To od niego zależy odporność posadzki na obciążenia. Solidne posadzki przemysłowe w Warszawie posiadają podkłady wykonywane z wysokiej jakości materiałów – jest to na przykład beton specjalnie modyfikowany żywicą lub też beton klasy C20, który wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami technicznymi. Coraz częściej do wykonania podkładu stosuje się też fibrobeton, który posiada specjalne zbrojenie z włókna rozproszonego, które polepsza jego właściwości wytrzymałościowe.

solidne posadzki przemysłowe Warto jednak pamiętać, że taki podkład montuje się na powierzchnię w postaci płyt, dlatego nie ma opcji, aby uniknąć szczelin dylatacyjnych, roboczych czy przeciwskurczowych. Dlatego też kolejną warstwą posadzki powinna być warstwa wyrównawcza. Taka podbudowa wykonywana jest ze żwiry, który został wcześniej odpowiednio dobrze zagęszczony. Czasami wykorzystuje się także dodatek cementu, który ma poprawiać właściwości spójności tej warstwy. Oczywiście w posadzce istotne jest też podłoże gruntowe, od niego bowiem zależy przenoszenie obciążeń. Dodatkowo można wykonać także ocieplenie posadzki oraz warstwę poślizgową, która służy do przenoszenia odkształceń podkładu na podbudowie. Taką warstwę najczęściej stanowi po prostu folia polietylenowa, dlatego też warto jej nie pomijać, zwłaszcza że wystarczy ją po prostu równo rozłożyć na powierzchni, zostawiając zakładki. Od tej warstwy będzie zależał też współczynnik tarcia – jeśli zdecydujemy się na dwie warstwy folii, wówczas tarcie między podkładem a podbudową może spaść o nawet 40%.

Folia zapobiegnie także przenoszeniu wilgoci i pary na inne warstwy. Widać więc, jak ważne jest odpowiednie i jak najbardziej poprawne wykonanie każdej z warstw posadzki, gdyż wszystkie mają właściwe tylko sobie zadania, bez których posadzka przemysłowa nie mogłaby dobrze spełniać swojej roli.