You are currently viewing Kiedy można wybudować przydomową oczyszczalnię?

Kiedy można wybudować przydomową oczyszczalnię?

W bardzo wielu artykułach można znaleźć informację o wyższości przydomowych oczyszczalni ścieków nad standardowymi szambami, które są stosowane jako zbiorniki na ścieki powstające w gospodarstwach domowych.

Oczyszczalnia dobrana do gruntu

biologiczna oczyszczalnia Faktem jest jednak to, że nie w każdych warunkach mamy możliwość stosowania tych rozwiązań zamiennie. Wpływa na to bardzo wiele czynników – zależnych i niezależnych od człowieka – które w większości przypadków mają wpływ na to, czy dany system będzie działał w sposób wydajny. Wielu mieszkańców wielkopolski już zainwestowało swoje pieniądze w wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Musieli oni jednak przejść pewne procedury oraz uzyskać zgody na taki rodzaj zabudowy. W polskim prawie łatwo znaleźć rozporządzenie, które jasno określa jakie wymagania należy spełnić, aby odprowadzanie zanieczyszczeń i ich oczyszczanie na terenie działki domów jednorodzinnych było możliwe. Wydajna biologiczna oczyszczalnia z Poznania powinna być wykonana zgodnie z podpunktami tego dokumentu oraz warunkami wodno-gruntowymi, które znajdują się na danym terenie. Dlaczego? Ponieważ działanie takiej instalacji polega na pozbyciu się zanieczyszczeń z wody, a następnie odprowadzeniu jej przy użyciu instalacji drenarskiej do gruntu, zbiornika lub rowu melioracyjnego. Niesprawne działanie instalacji może więc sprawić, że do środowiska naturalnego będą przedostawać się substancje bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu ekosystemu oraz pośrednio – człowieka.

biologiczna oczyszczalnia Aby wykonanie takiego systemu było możliwe, działka musi posiadać odpowiedni rozmiar – oczyszczalnia biologiczna zajmuje bowiem sporo miejsca, a odsączenie wody nie może być wyprowadzone na sąsiedni teren. Dodatkowo bardzo istotny jest również układ warstw gruntu, który znajduje się na danym terenie – do pewnej głębokości musi to być grunt przepuszczalny, niespoisty. W przeciwnym przypadku woda zamiast wnikać w głąb wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej będzie zbierała się na jej powierzchni i zagrażała budynkom oraz roślinności, która znajduje się wokół domu. Wiele Urzędów Gmin oraz Miast wpisało w plan zagospodarowania przestrzennego informację o tym, czy dany teren jest przystosowany do wybudowania przydomowej, biologicznej oczyszczalni ścieków. Takie informacje łatwo pozyskać i warto to zrobić już na pierwszym etapie planowania inwestycji.

Jeżeli w dokumentach znajduje się zakaz wykonania takiej instalacji i tak nie uzyskamy zgody na jej wybudowanie, a co za tym idzie zmarnujemy czas i pieniądze na skompletowanie wszystkich załączników do wniosku zgłaszającym realizację inwestycji.