You are currently viewing Kilka słów o tworzywach sztucznych

Kilka słów o tworzywach sztucznych

Tworzyw sztucznych można napotkać wiele różnych rodzai, które wykorzystywane są w specyficznych sytuacjach. Większość z nich cechuje się tym, że wytworzona jest wyłącznie za pomocą polimerów syntetycznych, które wymagały ingerencji człowieka i nie występują naturalnie w środowisku, albo polimerów naturalnych, które zostały poddane modyfikacjom. Dzięki temu możemy podzielić je na wiele kategorii, gdzie głównie zwraca się uwagę na pochodzenie głównego składnika, użytego przy produkcji danego tworzywa.

Cięcie tworzyw sztucznych jako jeden ze sposobów modyfikacji

cięcie tworzyw sztucznychTutaj zaliczymy takie tworzywa techniczne, które podchodzą od natury, lub są całkowicie podchodzenia syntetycznego. Drugi sposób na podział polega na określeniu wyrabianiu i modyfikowaniu materiału. W ten sposób natrafić możemy na termoplastyczne tworzywa, które modyfikuje się przy pomocy wysokiej temperatury, a potem po uformowaniu odpowiedniego kształtu, możemy je utrwalić za pomocą schładzania. Do nich zaliczać się będzie chociażby polietylen, który napotkać można przy linkach pomocniczych bądź taśmach wykorzystywanych przy wspinaczkach. Zapewniają one wysoką wytrzymałość, nawet na najcięższe obciążenie. Poza tą kategorią, są także tworzywa reaktywne, które otrzymuje się przy pomocy techniki sieciowania. Do tworzyw technicznych sztucznych, zalicza się także szkło akrylowe, gdzie zazwyczaj określa się je mianem pleksiglas lub w skrócie pleksi. Może to wynikać z użytego głównego składniku, który stanowi jego podstawę, czyli poli(metakrylan metylu). To tworzywo ma wiele zastosowań w przemyśle, zapewne ze względu na swoje właściwości, które mogą cieszyć się wieloma właściwościami użytkowymi, a dodatkowo posiada zwiększoną odporność na promieniowanie UV czy chociażby wilgoć. W ten sposób tworzone są chociażby pokrywy pleksi, które wykorzystywane są zazwyczaj w budowaniu akwarium lub miejsc dla zwierzaków. Wykonywane są one poprzez cięcie tworzyw sztucznych, które pozwalają wykonać przeróżne kształty tego materiału. Jest to jednak tylko jedna metoda modyfikowania tego tworzywa. W przemyśle farmaceutycznym czy miejscach artystycznych, jak muzeum, wykorzystuje się tworzywa sztuczne aby wykonać gabloty pleksi, które umożliwiają oględziny danego obiektu, poprzez jego przezroczystą osłonę.

 Jeśli jednak zależy nam na zwiększeniu nieco wytrzymałości samej pleksi, możemy się pokusić o obudowy pleksi-poliwęglan. Ten drugi czynnik posiada wiele dodatkowych właściwości umacniających, co dobrze wykorzystuje chociażby w tarczach lub przyłbicach hełmów u sił porządkowych. Tak samo z poliwęglanu tworzy się przeróżne osłony na maszyny, których praca może zagrażać życiu osoby jej obsługującej.