You are currently viewing Na czym polegają badania ultradźwiękowe?

Na czym polegają badania ultradźwiękowe?

Wśród badań nieniszczących na pierwszym miejscu, jako najbardziej wartościowe, wymienia się badania ultradźwiękowe. Są one przeprowadzane w warunkach laboratoryjnych. Wówczas sprawdza się, w jakim czasie dana fala przechodzi przez próbkę. Wynik pozwala określić przebieg fali ultradźwiękowej. Do czego jest to potrzebne?

Profesjonalne stanowisko badań

skalibrowane głowice ultradźwiękoweWedług firm specjalizujących się w produkcji urządzeń do tego typu badań, są one niezwykle przydatne do sprawdzania, jakie zmiany strukturalne następują w danym materiale skalnym, gdy narazi się je na czynniki deterioracyjne, wśród których wymienić można wodę oraz jej różnego rodzaju roztwory. Takim czynnikiem jest też zmiana temperatury, a także naturalne procesy starzenia się materiału. Warto wiedzieć, że choć samo badanie ultradźwiękowe jest naprawdę skuteczne i przynosi precyzyjne wyniki, warto łączyć tę metodę z innymi. Nie musimy rezygnować z tradycyjnych procedur badawczych, które opierają się na ocenie wytrzymałości skały oraz obecnych na niej odkształceń. Jeśli zależy nam na najlepszym, wysokiej jakości stanowisku pomiarowo-badawczym, powinniśmy je odpowiednio wyposażyć. Niezbędne będą właściwie skalibrowane głowice ultradźwiękowe, specjalny system pomiaru prędkości fali oraz prasa sztywna. Jeśli chodzi o same głowice ultradźwiękowe, musza być one połączone z systemem za pomocą specjalnych przewodów. Kable dostępne w ofertach producentów posiadają różne typy złącz. Może to być na przykład złącze typu Lemo 00, Lemo 01, Microdot albo BNC.

skalibrowane głowice ultradźwiękoweOczywiście powinniśmy zwrócić uwagę na to, że próbki przed przystapieniem do badań powinny być w odpowiedni sposób przygotowane, tylko w ten sposób będzie możliwe uzyskanie dokładnych i rzetelnych wyników. Nie może dojść do poslizgu próbki, a więc aby zminimalizować ryzyko wystapienia tej sytuacji, należy okleić zewnętrzną strefę za pomocą tasmy samowulkanizującej, zaś próbka powinna zostać zabezpieczona za pomocą folii termokurczliwej. Oczywiście są to detale, o których nie musi wiedzieć laik, jednak dla profesjonalistów jest to podstawowa wiedza, bez której przeprowadzenie badań ultradźwiękowych nie jest możliwe. Dobre stanowisko badawcze pozwoli zarejestrować wszystkie ważne parametry, a więc nie tylko siłę oraz czas przejścia fali, ale także przemieszczenie.

Zebranie tych danych i przekształcenie ich z postaci analogowej na postać cyfrową, pozwala na ich dokładną analizę z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu komputerowego. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań sprawia, że badania ultradźwiękowe są jednym z najbardziej wartościowych rodzajów badań nieniszczących.