You are currently viewing Na jakiej zasadzie działają regulatory przepływu wody?

Na jakiej zasadzie działają regulatory przepływu wody?

Podczas trwania silnej nawałnicy deszczowej obciążeniu mogą ulec instalacje i łącza wodne. To z kolei mogłobym doprowadzić do lokalnych podtopień, lub nawet do powodzi. Dlatego też w miejscach wypływów wodnych instaluje się odpowiednie regulatory przepływu, które spowalniają wypływ cieczy i zapobiegają piętrzeniu się wody. Są to urządzenia wykorzystujące prawa fizyki tak, by regulować poziom wód.

Działanie regulatorów przepływu wody

TunelRegulatory przepływy wody montuje się przede wszystkim w miejscach cieków wodnych, a także w systemach kanalizacyjnych. Montowane są w miejscu wypływu wody, w miejscach takich jak zbiorniki retencyjne, system kanalizacyjny, komory i przelewy burzowe. Istnieje wiele modeli tych urządzeń. Niekiedy tworzy się je na specjalne zamówienie. Budowa regulatora jest zależna m.in. od ciśnienia hydrostatycznego zbiornika. Najczęściej regulatory mają walcowaty lub stożkowy kształt. Regulatory przepływu składają się z króćca oraz komory wirowej. Króciec ma kształt tunelu i to przez niego woda pod odpowiednim kątem trafia do komory głównej. Blisko wlotu zamocowane już urządzenie zwane pływakiem, które umożliwia wlot cieczy.

WodaKomora ma kształt owalny, dzięki czemu piętrząca się woda wpada w wir. Wirująca woda zaczyna podlegać sile odśrodkowej, dzięki czemu na środku tworzy się rdzeń powietrzny, który skutecznie dławi odpływ wodny. Energia potencjalna cieczy przy wypływie zamienia się w energię kinetyczną, dzięki czemu obniża się jej ciśnienie. Wybór odpowiedniego urządzenia jest zależny od pojemności danego cieku czy zbiornika wodnego. Regulator przepływu wody najczęściej zbudowany jest z materiałów kwasoodpornych i ze stali antykorozyjnej. Materiały te są obojętne dla środowiska. Dzięki zastosowaniu takich powłok regulatory nie wymagają częstej konserwacji. Wymagają one jednak częstych pomiarów ich parametrów. Wylot dławiący urządzenia zabezpieczony jest odpowiednimi filtrami, tak by do środka nie dostawały się zanieczyszczenia takie jak muł, piasek, czy zanieczyszczenia ściekowe. Pojemność czy średnica stożka zależy od poziomu zwierciadła wody danego zbiornika.

Istnieje wiele modeli regulatorów, nie wszystkie są zbudowane z komory stożkowej. Wszystko zależy od charakteru danego zbiornika wodnego. Można je montować zarówno pod wodą, jak i na powietrzu, a także wewnątrz komór i innych urządzeń. Wyborem odpowiedniego modelu zajmują się odpowiednie firmy. Kontrolują także czy regulator działa prawidłowo. Są to jednak urządzenia, dzięki którym można uchronić się od podtopień czy większych awarii.