You are currently viewing Nowoczesne maszyny sterowane komputerowo

Nowoczesne maszyny sterowane komputerowo

Dzisiejszy rynek wymaga od producentów tego, aby szukać sposobów optymalizacji produkcji. W zależności od tego, czym zajmuje się dana firma, sposobów na poprawienie wydajności i jakości pracy lub wyrobów jest niezwykle dużo.

Centra do obróbki metodą CNC

centrum obróbcze cncJeśli chodzi o zakłady zajmujące się obróbką różnego rodzaju materiałów, z pewnością punktem kulminacyjnym, który spowodował bardzo duży rozwój tej gałęzi przemysłu, było powstanie centrów obróbczych. Do ich zadań należy przede wszystkim zastąpienie prac ręcznych obróbką mechaniczną. Pierwsze centrum obróbcze CNC, czyli sterowane urządzeniami numerycznymi, powstało na początku lat 50 XX wieku. Do jego programowania używano dziurkowanych taśm i kart. Dzisiejsze centra obróbcze CNC bardzo różnią się od swoich pierwowzorów. Przede wszystkim komputer steruje nie tylko optymalizacją czasu pracy, ale również samym osprzętem roboczym, pobieraniem materiału czy układaniem detali w wyznaczonych miejscach. Tak więc czym są centra obróbcze? Są to zintegrowane urządzenia mechaniczne, które mogą być wykorzystywane do więcej niż jednego zadania. Za ich sterowanie odpowiadają systemy liczbowe, które znajdują się na dyskach twardych komputerów. W zależności od tego, kiedy powstał konkretny model maszyny, może on być programowany w różny sposób.

centrum obróbcze cncGeneralnie cały proces kodowania zaczyna się u projektantów. To do nich należy obowiązek bardzo szczegółowego rozrysowania i obliczenia wytrzymałości konkretnego detalu. Kiedy zakończą oni swoją pracę i stwierdzą, że element jest gotowy do produkcji, koncepcja trafia do programistów, którzy muszą zamienić linie na wartości liczbowe. W ten sposób właśnie programuje się maszynę. Najnowocześniejsze centra obróbcze CNC można obsługiwać wgrywając do ich komputera szczegółowo wykonane modele 3D. Używając odpowiedniej funkcji komputer sam przetwarza otrzymane dane i przerabia je w taki sposób, aby były one zrozumiałe dla maszyny. Już podczas projektowania bardzo ważne jest to, aby określić, w ilu osiach będzie pracować dane urządzenie i w którym miejscu znajdzie się początek przyjmowanego przez niego układu współrzędnych. Maszyny CNC są urządzeniami niezwykle wydajnymi. W znaczny sposób przyspieszają pracę i są w stanie wytworzyć detale o bardzo wielu szczegółach. Wielofunkcyjne centra obróbcze najczęściej wykonują obróbkę stali, aluminium, drewna lub tworzyw sztucznych.

Z pewnością to, co do tej pory zaoferowali nam producenci tego rodzaju sprzętu nie jest ostateczną jego wersją i z czasem na rynek zostaną wprowadzone jeszcze lepsze, inteligentniejsze systemy sterowania.