You are currently viewing Rozdzielnice elektryczne i ich rodzaje

Rozdzielnice elektryczne i ich rodzaje

Napięcie elektryczne fachowo mówiąc jest różnicą potencjałów elektrycznych pomiędzy dwoma punktami obwodu elektrycznego – czyli dostawcy i odbiorcy prądu. Prawidłowe napięcie w obwodach elektrycznych gwarantuje prawidłową pracę urządzeń elektrycznych. Jednak zdarza się tak, że napięcie jest zbyt wysokie, powodując w ten sposób „spalenie” obwodów elektrycznych, a co za tym idzie wywołanie awarii urządzenia pobierającego prąd.

Jakie wyróżniamy rozdzielnice elektryczne?

rozdzielnice niskiego napiecia

Dlatego właśnie niezbędne jest stałe kontrolowanie napięcia płynącego w obwodzie elektrycznym. Za kontrolę odpowiednich parametrów prądu płynącego w sieci elektrycznej dostarczającej prąd zarówno do zakładów przemysłowych jak i budynków mieszkalnych czy użyteczności publicznej odpowiadają stacje transformatorowe, których zadaniem jest rozdział energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć. Stacje transformatorowe łączą bądź rozdzielają napięcie dzięki rozdzielnicom elektrycznym. Są to zespoły urządzeń elektroenergetycznych, które umieszczone we spólnej obudowie tworzą szafy sterownicze. W zależności od rodzaju napięcia rozróżniamy trwałe rozdzielnice niskiego napięcia – stosowane głównie tam, gdzie prąd dostarczany jest na potrzeby budynków mieszkalnych czy sklepów, szkół, szpitali – a także rozdzielnice średniego napięcia, przeznaczone do regulacji napięcia prądu dostarczanego do zakładów przemysłowych. Rozdzielnice elektryczne działają głównie w połączeniu z urządzeniami: sterowniczymi jak przekaźniki, ochronnymi typu bezpieczniki,, a także pomiarowymi (np. przekładnik prądowy) czy regulacyjnymi jak sterowniki PCL czy też komputer przemysłowy. Istnieje wiele możliwości podziału rozdzielnic, jednym z najczęściej używany jest jednak podział ze względu na konstrukcję i tak wyróżniamy służące do prądów o niedużym natężeniu tablicowe i rozdzielnice szafowe – przeznaczone dla sieci o natężeniu kilku tysięcy amperów, stosowane głównie w zakładach przemysłrozdzielnice niskiego napieciaowych. Będąc przy temacie sieci przemysłowych warto również wspomnieć o bateriach kondensatorów, niezbędnych w przypadku zbyt dużego zużycia prądu biernego przez zakład przemysłowy za który pobiera się dodatkowe opłaty. Baterie kondensatorów kompensują moc bierną, obniżając koszty, jakie należy ponieść za większe zużycie niż przewiduje umowny pobór.

Odpowiednie parametry prądu płynącego w obwodach elektrycznych są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń elektrycznych, szczególnie dotyczy to napięcia prądu. W związku z tym konieczne jest regulowanie i kontrolowanie ich za pomocą urządzeń jakimi są na przykład rozdzielnice elektryczne, będące koniecznością nie tylko dla budynków przemysłowych, ale i osiedli mieszkaniowych.