You are currently viewing Uprawnienia geodety

Uprawnienia geodety

Na świecie istnieje wiele zawodów, w których potrzebne są specjalistyczne uprawnienia. Do takich zawodów należy zawód geodety. Wszystko dlatego, że jest to praca odpowiedzialna i należy się dobrze do niej przygotować. Nie każdy może być geodetą. Do tego niezbędna jest szeroka wiedza z zakresu matematyki, geometrii, geografii oraz wielu innych dziedzin nauki.

Jak zostać geodetą?

geodetaUprawnienia geodezyjne są nadawane przez specjalną komisję kwalifikacyjną, która zajmuje się dziedziną geodezji kartografii. Dzięki temu geodeta samodzielnie może wykonywać swój zawód. Jeżeli chodzi o usługi geodezyjne, to poniżej zostanie przedstawiony zakres uprawnień, jakie geodeci mogą wykonywać. Przede wszystkim ważnym zadaniem są pomiary sytuacyjno-wysokościowe, które odnoszą się do położenia danych obiektów. Geodeta robi pomiary w terenie, a potem opracowuje je i tworzy sprawozdania i mapy. Geodezja, to również rozgraniczenia nieruchomości oraz ich podziały. Specjalista może analizować dane działki i ta wiedza bardzo się przydaje do celów prawnych na przykład o podział majątku gruntów rolnych. Geodeta z uprawnieniami może współpracować z firmami i obsługiwać inwestycje. Może również szacować nieruchomości gruntowe, leśne, rolne i inne. Geodezja zajmuje się także fotogrametrią zarówno naziemną, jak i lotniczą. Dzięki tej metodzie może również badać kształt i rozmiary ziemi.

Geodeta jest przygotowany do tego, aby sporządzać mapy. Zna wszystkie elementy, potrafi ją wykonywać precyzyjnie i dokładnie za pomocą programów komputerowych. Dawniej dobry geodeta Poznań musiał umieć sam kreślić mapy za pomocą przyrządów kreślarskich. Wymagało to sporo cierpliwości i zdolności manualnych, ponieważ na mapach musiało widnieć na przykład pismo techniczne. Dziś od tej metody się już odchodzi. Geodeta może wykonywać różne dokumentacje dla instytucji państwowych. Wszystkie powyższe kwalifikacje są niezbędne do tego, aby wykonywać zawód geodety. Na koniec można powiedzieć jeszcze, że zanim przystąpi się do egzaminu, to trzeba ukończyć studia uniwersyteckie na kierunku geodezja i kartografia. Studia można rozdzielić. Po trzech i pół roku uzyskuje się tytuł inżyniera, natomiast po pięciu latach uzyskuje się tytuł magistra-inżyniera.

Studia są bardzo oblegane, ponieważ geodezja jest zawodem przyszłościowym, który stale się rozwija. Praca jest dobrze płatna i ciekawa. Na jedno miejsce startuje około pięciu osób. Jeżeli ktoś pragnie zostać geodeta, to warto aby już w szkole średniej był bardzo dobry z przedmiotu, jaką jest matematyka, informatyka i geografia.