You are currently viewing Wibrodiagnostyka urządzeń i maszyn

Wibrodiagnostyka urządzeń i maszyn

Testy wibrodiagnostyczne mają szerokie zastosowanie w inżynierii mechanicznej. Dzięki nim można bowiem wykryć uszkodzenia poszczególnych elementów maszyn i urządzeń, a – co za tym idzie – szybko pozbyć się usterek i awarii, co nie będzie wiązało się z długotrwałym zastojem linii produkcyjnej.

Na czym polega wibrodiagnostyka?

wibrodiagnostyka maszynDlaczego wibrodiagnostyka maszyn jest tak skuteczna? To dlatego, że każde urządzenie, które pracuje w oparciu o ruch – na przykład ruch obrotowy czy posuwisty – wytwarza podczas tej pracy wibracje. Są one wciąż takie same, jeśli urządzenie działa prawidłowo. Wystarczy jednak, że wibracje staną się głośniejsze, szybsze czy wolniejsze, a to już może oznaczać, że z maszyną dzieje się coś nie tak. Dokładne i specjalistyczne badania pozwalają na wykrycie, w jakim miejscu znajduje się usterka – czy pojawiły się jakieś wady poszczególnych elementów maszyny. Na przykład, gdy wibracje są głośniejsze niż zwykle, może to wskazywać na to, że urządzenie nie zostało prawidłowo wyważone. Należy więc poddać je wyważeniu i ocenić, czy wibracje zmieniły się. Nadmierne wibracje mogą wiązać się też z pojawieniem się obluzowań lub pęknięć konstrukcji. O innych usterkach możemy mówić, gdy wibracje przyspieszyły – wówczas najczęściej świadczy to o usterkach przekładni, łożysk lub systemu smarowania.

wibrodiagnostyka maszynChoć zmianę prędkości czy głośności wibracji po prostu słychać, wibrodiagnostyka jest o wiele bardziej szczegółowa, ponieważ bierze pod uwagę kilka rodzajów sygnałów, jest to sygnał deterministyczny, okresowy, przejściowy, quasiokresowy, a także stochastyczny, stacjonarny i niestacjonarny. Biorąc pod uwagę te kryteria, można wskazać zmiany w wibracjach danej maszyny. Aby wykrycie tych sygnałów było możliwe, konieczne jest zastosowanie specjalistycznych czujników wibracji. Dawniej używano na przykład czujnika wychylenia wibracji opartego o dźwigniowy mechanizm mechaniczny, dziś jednak parametr wychylenia można zmierzyć za pomocą specjalnej sondy bezstykowej, jest ona bowiem o wiele bardziej dokładna, działa powiem na zasadzie prądów wirowych. Kolejny konieczny czujnik to czujnik prędkości wibracji, czyli urządzenie sejsmiczne takie jak akcelerometr. Jak działa, możemy domyślić się dlatego, że znajduje się on często w poduszkach powietrznych – służy ich aktywacji.

Gdy pojawią się tylko większe wibracje niż określone, czujnik aktywuje poduszkę. Prawidłowe rozmieszczenie czujników pozwala na uzyskanie dokładnych wyników wibrodiagnostyki maszyn, dlatego badanie tego typu powinno być wykonywane przez profesjonalistów.