You are currently viewing Wykonywanie instalacji elektrycznej

Wykonywanie instalacji elektrycznej

Podstawową instalacją, którą znajdziemy w każdym budynku, jest ta elektryczna. W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie codziennego życia bez prądu. Dzięki niemu możemy bowiem wieczorami spędzać dni przy sztucznym świetle i nie musimy zapalać świeczek.

Instalacja w budynku

instalacje elektrycznePrąd zapewnia nam też możliwość korzystania z urządzeń elektrycznych, takich jak komputery, telewizory, zmywarki czy kuchenki elektryczne. Dlatego projektując każdy nowy obiekt budowlany, wiele czasu poświęca się zaplanowaniu bezpiecznej i funkcjonalnej instalacji elektrycznej. Obecnie stosowane w budownictwie instalacje elektryczne należą do III generacji, a więc są to instalacje inteligentne. Oznacza to, iż przewody zostały ułożone w inny sposób niż w przypadku wcześniejszych generacji, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie nie tylko zasilania oraz bezpieczeństwa na najwyższym poziomie, ale również energooszczędności. Wszystkie instalacje elektryczne w budynkach składają się z tych samych elementów, które mogą być jednak mniej lub bardziej rozbudowane. Do tych elementów zalicza się przyłącza oraz złącza, linie zasilające, obwody elektryczne, jak również tablicę rozdzielczą oraz odbiorniki. Oprócz instalacji zasilającej urządzenia, w każdym mieszkaniu znajduje się też instalacja oświetleniowa. W przypadku małych obiektów budowlanych, takie instalacje również nie będą rozbudowane, jednak czy to oznacza, że można je wykonać samodzielnie?

instalacje elektryczneOsoby, które budują domek na działce, czasami chcą nieco zaoszczędzić i rezygnują z pomocy specjalistów w tej kwestii. Nie jest to dobre postępowanie, ponieważ prace elektryczne należą do tych szczególnie niebezpiecznych – istnieje ryzyko porażenia prądem, jeżeli nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tylko osoba posiadająca odpowiednią wiedzę oraz umiejętności powinna zajmować się wykonywaniem instalacji elektrycznej. Jest to zatem zadanie dla elektryka z uprawnieniami. Niezależnie od tego, czy obiekt budowlany jest duży czy zupełnie niewielki – w obu przypadkach lepiej, aby instalację wykonał elektryk. Wówczas zyskamy pewność, iż taka instalacja elektryczna zostanie poprowadzona w sposób prawidłowy, że nie będą występowały żadne przebicia, a przewody nie ulegną przerwaniu nawet po długich latach eksploatacji.

Przed oddaniem obiektu do użytku, należy potwierdzić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej poprzez przeprowadzenie kontroli i odpowiednich pomiarów. Tej kwestii również nie należy zaniedbywać, ponadto pomiary należy powtarzać regularnie, co kilka lat – jest to wymagane przez prawo.