You are currently viewing Wykonywanie prac ziemnych

Wykonywanie prac ziemnych

Roboty ziemne, takie jak przekopy czy nasypy, muszą być wykonywane zgodnie z pewnymi technologicznymi wymaganiami. Są one dobrze znane wszystkim ekipom budowlanym, które parają się takiego rodzaju pracą.

Prace ziemne dobrym sprzętem

	 prace ziemneJeżeli chodzi o wykonywanie przekopów, należy pamiętać, aby tworzyć je w odpowiednim kierunku – w taki sposób, aby wody opadowe w naturalny sposób odpływały z przekopu. Prace ziemne tego typu można wykonywać za pomocą różnego rodzaju sprzętów budowlanych. Są to najczęściej koparki lub koparko-ładowarki, zgarniaki, spycharki oraz równiarki. W standardowych warunkach budowę przekopów można przeprowadzać na trzy sposoby – warstwowo, czołowo lub stosując głębokie wcięcia. Wybór metody wykonania tych prac ziemnych zależy od ekipy budowlanej, która powinna wziąć pod uwagę właściwości geotechniczne gruntu, ukształtowanie terenu, a nawet układ geologiczny warstw. Jeśli chodzi o pierwszy z wymienionych sposobów, chodzi tutaj o wykopywanie cienkich warstw gruntu – takich, którego grubość nie przekracza kilkunastu centymetrów.

	 prace ziemneDo tego niezbędne są koparki lub koparko-ładowarki, gdyż to one pozwalają na szybkie i sprawne przekopanie danego odcinka, a uzyskany w ten sposób urobek można od razu zapakować na przyczepę. Jeśli chodzi o sposób czołowy, ten najlepiej sprawdza się wówczas, gdy teren jest bocznie pochylony – a więc ma to miejsce na przykład na stokach czy na terenie podgórskim. Podobnymi metodami możemy wykonywać nie tylko przekopy, ale i nasypy. Formuje się je warstwowo, sypiąc materiał z góry w bok lub od czoła. Oczywiście to przekopy i nasypy to nie jedyne prace ziemne, które są wykonywane. Jest ich o wiele więcej, jednak te należą do podstawowych. Można je przeprowadzić łatwo i bez problemu, jeśli grunt jest odpowiedni – w przypadku słabego gruntu mogą pojawić się pewne komplikacje. Jednakże specjaliści powinni i z nimi sobie poradzić, podobnie jak z pracami ziemnymi na terenach zalewowych. Niewątpliwie przeprowadzanie prac ziemnych jest najważniejszym, pierwszym etapem wszelkiego rodzaju działań budowlanych, dlatego powinno być przeprowadzane z pełną dokładnością oraz zaangażowaniem. Znaczenie mają więc kwalifikacje i umiejętności osoby zajmującej się pracami ziemnymi, jak i rodzaj zastosowanego sprzętu.

Maszyny budowlane powinny charakteryzować się wysoką jakością, aby operatorzy mogli pracować komfortowo i bez niepotrzebnych utrudnień. Dobra maszyna i odpowiednie kwalifikacje pracownika z pewnością przynoszą zamierzony efekt, niezależnie od poziomu trudności prac ziemnych.