You are currently viewing Z jakiego materiału wykonać ciężkie izolacje przeciwwodne?

Z jakiego materiału wykonać ciężkie izolacje przeciwwodne?

Postawienie fundamentów to zawsze pierwszy krok, od którego rozpoczyna się budowę domu. Najczęściej wykonuje się je z wysokiej jakości betonu, żelbetu czy z cegieł, jednak niezależnie od wyboru, należy pamiętać o odpowiedniej izolacji. Izolacja fundamentów zabezpieczy je przed wilgocią i wodą gruntową.

Izolacje przeciwwodne z folią budowlaną

izolacje przeciwwodne Ciężkie izolacje przeciwwodne w Warszawie to jedna z możliwości, przed których wyborem staniemy. Pozostałe to: średnia izolacja przeciwwodna oraz izolacja lekka. Wybór uzależniony jest głównie od gruntu, który znajduje się pod fundamentami, a także od głębokości, na której znajdują się wody gruntowe. Jeżeli budynek stawiamy na gruncie przepuszczalnym (czyli są to piaski lub żwiry) powyżej poziomu wody gruntowej, z pewnością do zabezpieczenia podłóg i ścian pomieszczeń przed wilgocią wystarczy lekka izolacja przeciwwilgociowa fundamentów. Jeżeli grunt jest spoisty (odznacza się dużą zawartością niewielkich cząsteczek o właściwościach spajających. Takim gruntem jest więc na przykład glina), wówczas niezbędne będą ciężkie izolacje przeciwwodne w Warszawie. To dlatego, że w przypadku gruntu spoistego nie mamy żadnej pewności, jak długo po ulewnych deszczach w pobliżu budynku będzie stała woda, która stanie się powodem zawilgocenia konstrukcji.

izolacje przeciwwodne Ciężkie izolacje przeciwwodne w Warszawie składają się z izolacji poziomych i pionowych. Izolacje poziome ułożone są między ścianami a ławami fundamentowymi i chronią one przed podciąganiem wody w górę, z kolei izolacje pionowe chronią pionową powierzchnię fundamentów przed wodą. Aby izolacje były skuteczne, muszą być szczelnie ze sobą połączone. Do ciężkich izolacji przeciwwodnych wykorzystuje się najczęściej papę, która stanowi jeden z lepszych materiałów hydroizolacyjnych. Najlepiej wybrać papę charakteryzującą się dużą odpornością na niskie temperatury, na przykład papę modyfikowaną elastomerem. Jeżeli wydaje nam się, że jedna warstwa papy to zbyt mało, możemy zaaplikować nawet dwie lub trzy warstwy, z pewnością będzie to skuteczne rozwiązanie. Ciężkie izolacje przeciwwodne w Warszawie mogą być oparte także na folii płaskiej wyprodukowanej z polistyrenu lub polichlorku winylu. Przy jej kładzeniu należy odznaczać się wyjątkową starannością – pasy folii muszą być precyzyjnie połączone, aby zapewnić skuteczne zabezpieczenie przed wodą i wilgocią.

Najlepiej więc zastosować folię zgrzewalną, której części łączą się samoistnie po poddaniu ich działaniu wyższej temperatury. Do wykonania ciężkich izolacji przeciwwodnych można wykorzystać również masę bitumiczną lub mineralną.