You are currently viewing Znaczenie wag kolejowych w transporcie

Znaczenie wag kolejowych w transporcie

Dynamiczna waga kolejowa, przeznaczona jest do ważenia wagonów kolejowych znajdujących się w ruch. Nie wymaga ona postoju pociągu lub składu wagonów. Urządzenie to jest przeznaczone do ważenia składu, jak i zestawu wagonów kolejowych, które sprzężone są z lokomotywą.

Wygodne w użytku polskie wagi kolejowe

waga kolejowaPomiar odbywa się poprzez zważenie poszczególnych osi wagonów znajdujących się na wadze. Wskazuje ona częściowe pomiary, które następnie są sumowane. Dzieje się tak, w celu uzyskania i sprawdzenia masy całkowitej całego pociągu. Polska waga kolejowa jest unowocześniana, dlatego przed dokonaniem ważenia wagonów nie wymaga się wprowadzania poszczególnych danych, które odnoszą się do długości wagonów, bądź liczby osi się w nich znajdujących. Waga kolejowa utrzyma natężenie oraz masę dwuosiowych, czteroosiowe, jak również ośmiu osiowych wagonów kolejowych. Elementy tworzące konstrukcję polskiej, dynamicznej wagi kolejowej przystosowane są do tego, aby je wybudować na standardowych, tradycyjnych torowiskach. Czujniki pomiarowe wbudowane są najczęściej bezpośrednio w tory, a to zapewnia nieskomplikowany, jak i szybki montaż wag, który gwarantuje brak długich przestojów w ruchu, a także na całej długości trasy, jaka objęta jest zabudową wagi kolejkowej.

waga kolejowaZakres masy, jaką posiadać mogą ważone na wadze dynamicznej wagony nie przekracza stu pięćdziesięciu ton. W czasie przejazdu ważonego pociągu, przejeżdża on przez wagę dynamiczną. Ukazuje ona nam wówczas następujące informacje, takie jak prędkość przejazdu pociągu oraz kierunek, a także datę i czas ważenia. Na wyniku ważenia uwzględniania jest również liczba osi każdego z wagonów, jak i masa przypadająca na jedną z osi. Ważenie wykazuje przede wszystkim jednak ciężar masy całego wagonu. System ten powiadamia o powstałych błędach pomiarowych, bądź nierównomiernym obciążeniu występującym w osi wzdłużnej. Badanie wykaże także wszelkie niezgodności, jak i informacje dotyczące przeciążenia poszczególnych wagonów, a także powiadomi o przekroczeniu dozwolonej prędkości przejazdu. Wagi kolejowe widoczne są na wszelkich przejazdach oraz wzdłuż stacji kolejowych. Najczęściej przybierają wygląd długi pomostów ustawionych na torach. Konstrukcja jednego z pomostów składa się zazwyczaj z bel pomostowych o długości szesnastu metrów, które posiadają udźwig o łącznej wartości stu ton.

Wcześniej wspomniany pomiar odbywa się najczęściej podczas dojazdu lub odjazdu danego pociągu ze stacji kolejowej. Mierzenie wagi składu kolejowego jest niemiernie ważną czynnością, ponieważ zapobiega ona przekraczaniu norm wagowych poszczególnych pociągów. Wpływać to może negatywnie na stan linii pociągowych oraz torów.